شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

emcado

عزیزانی که می خواهند از جوانان سازنده وب سایت فروشگاهی امکادو و این منبع کار آفرینی عظیم حمایت به عمل آورند تنها کافیست این بنر ها را به صورت کد در باکس های تبلیغاتی سایت خود و یا هرجای دیگر قراردهند و با تبلیغ امکادو از تیم نرم افزاری آن حمایت کنند.
همچنین عزیزانی که میخواهند همراه با تبلیغ از امکادو به کسب درآمد نجومی بپردازند کافیست در امکادو ثبت نام کرده و لینک شخصی بازاریابی خود را دریافت کنند و به جای آدرس https://emcado.com لینک بازاریابی خود را قراردهند با این کار هم تبلیغ سایت امکادو را کرده اید و هم کسب درآمد کرده اید.
نکته اول : بنر ها را حتما با کد Html قرار دهید تا حتما لینک های آن فعال شود.
نکته دوم : برای قراردادن لینک بازاریابی خود تنها آدرس سایت را تغییر دهید و از تغییر آدرس گیفت جدا خودداری کنید زیرا با تغییر آن دیگر نمایش داده نخواهد شد.

بنر تبلیغاتی با عرض ۱۲۰ و طول ۲۴۰:

Gif

<a href=”https://emcado.com” title=”امکادو بزرگترین فروشگاه فایل و منبع کسب درآمد ایران” target=”_blank”><img src=”https://emcado.com/wp-content/uploads/2020/05/1-601714-DfU2M9UD.gif” alt=”کسب درآمد” style=”border:none” /></a>

بنر تبلیغاتی با عرض ۴۶۸ و طول ۶۰:

Gif

<a href=”https://emcado.com” title=”امکادو بزرگترین فروشگاه فایل و منبع کسب درآمد ایران” target=”_blank”><img src=”https://emcado.com/wp-content/uploads/2020/05/2-564183-vewwOjMV.gif” alt=”کسب درآمد” style=”border:none” /></a>

بنر تبلیغاتی با عرض ۷۲۸ و طول ۹۰:

Gif

<a href=”https://emcado.com” title=”امکادو بزرگترین فروشگاه فایل و منبع کسب درآمد ایران” target=”_blank”><img src=”https://emcado.com/wp-content/uploads/2020/05/3-715551-V0aXVOwG.gif” alt=”کسب درآمد” style=”border:none” /></a>