protection page picture

عزیزانی که می خواهند از جوانان سازنده وب سایت فروشگاهی امکادو و این منبع کار آفرینی عظیم حمایت به عمل آورند تنها کافیست این بنر ها را به صورت کد در باکس های تبلیغاتی سایت خود و یا هرجای دیگر قراردهند و با تبلیغ امکادو از تیم نرم افزاری آن حمایت کنند.
همچنین عزیزانی که میخواهند همراه با تبلیغ از امکادو به کسب درآمد نجومی بپردازند کافیست در امکادو ثبت نام کرده و لینک شخصی بازاریابی خود را دریافت کنند و به جای آدرس https://emcado.com لینک بازاریابی خود را قراردهند با این کار هم تبلیغ سایت امکادو را کرده اید و هم کسب درآمد کرده اید.
نکته اول : بنر ها را حتما با کد Html قرار دهید تا حتما لینک های آن فعال شود.
نکته دوم : برای قراردادن لینک بازاریابی خود تنها آدرس سایت را تغییر دهید و از تغییر آدرس گیفت جدا خودداری کنید زیرا با تغییر آن دیگر نمایش داده نخواهد شد.

بنر تبلیغاتی با عرض ۱۲۰ و طول ۲۴۰

۱۲۰-۲۴۰

<a href=”https://emcado.com” title=”امکادو بزرگترین فروشگاه فایل و منبع کسب درآمد ایران” target=”_blank”><img src=”https://emcado.com/downloads/other/120-240.gif” alt=”کسب درآمد” style=”border:none” /></a>

بنر تبلیغاتی با عرض ۴۶۸ و طول ۶۰

۴۶۸-۶۰

<a href=”https://emcado.com” title=”امکادو بزرگترین فروشگاه فایل و منبع کسب درآمد ایران” target=”_blank”><img src=”https://emcado.com/downloads/other/468-60.gif” alt=”کسب درآمد” style=”border:none” /></a>

بنر تبلیغاتی با عرض ۷۲۸ و طول ۹۰

۷۲۸-۹۰

<a href=”https://emcado.com” title=”امکادو بزرگترین فروشگاه فایل و منبع کسب درآمد ایران” target=”_blank”><img src=”https://emcado.com/downloads/other/728-90.gif” alt=”کسب درآمد” style=”border:none” /></a>