iosapp page

برای دانلود اپلیکیشن سایتنمای امکادو نسخه IOS مراحل زیر را طی کنید:

۱-برای دانلود اپلیکیشن IOS با مروگر SAFARI وارد این صفحه شوید و اینجا کلیک کنید ، تا وارد صفحه اصلی سایت شوید.

۲-بعد از ورود به صفحه اول مطابق تصویر زیر روی آیکن گزینه های بیشتر کلیک کنید تا گزینه های دیگر مرورگر شما باز شده و قابل مشاهده باشد. اپلیکشن اپل

ios app 1

۳-بعد از کلیک روی آیکن گزینه های بیشتر مطابق تصویر زیر روی گزینه اضافه کردن به صفحه اصلی کلیک کنید.

ios app 2

۴-بعد از کلیک روی گزینه ی اضافه کردن به صفحه اصلی مطابق تصویر زیر روی گزینه اضافه کردن کلیک کنید تا اپلیکیشن سایتنما ساخته شده و به صفحه اصلی شما اضافه شود.

نکته :

  1. این اپلیکیشن سایتنما است. اپلیکیشن های سایتنای امکادو هر ۲۴ ساعت درصورت استفاده نکردن نیاز به ورود مجدد به حساب کاربری هستند
  2. حجم این اپلیکیشن بسیار پایین است. اپلیکیشن های سایتنای امکادو هر ۲۴ ساعت درصورت استفاده نکردن نیاز به ورود مجدد به حساب کاربری هستند
  3. این اپلیکیشن قابلیت حذف و جابجایی را از منوی اصلی شما دارد. اپلیکیشن های سایتنای امکادو هر ۲۴ ساعت درصورت استفاده نکردن نیاز به ورود مجدد به حساب کاربری هستند
  4. این اپلیکیشن دارای پروفایل شخصی نیست و نیاز به تایید ندارد.
  5. اپلیکیشن های سایتنای امکادو هر ۲۴ ساعت درصورت استفاده نکردن نیاز به ورود مجدد به حساب کاربری هستند. بعد از کلیک روی گزینه ی اضافه کردن به صفحه اصلی مطابق تصویر زیر روی گزینه اضافه کردن کلیک کنید تا اپلیکیشن سایتنما ساخته شده و به صفحه
  6. در مرحله ۴ شما میتوانید قبل از کلیک روی گزینه اضافه کردن ، شعار سایت را از نام آن پاک کنید تا در تلفن همراه شما زیبا تر جلوه کند. بعد از کلیک روی گزینه ی اضافه کردن به صفحه اصلی مطابق تصویر زیر روی گزینه اضافه کردن کلیک کنید تا اپلیکیشن سایتنما ساخته شده و به صفحه